Gemaal Eefde

De doelstelling van het project “Renovatie Gemaal Eefde” is het garanderen van voldoende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gemalen bij sluis Eefde. Een nevendoel is het wegwerken van achterstallig variabel onderhoud aan de gemalen.

Daarnaast wenst Rijkswaterstaat, in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen, de gemalen bij sluis Eefde te elektrificeren ipv diesel aangedreven bemaling. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de gemalen te voldoen aan de stand der techniek en de huidige wet- en regelgeving. De uitvraag voor ingenieursdiensten betreft het opstellen van het “Mastertestplan” en de onderliggende detailtestplannen.