Thomassentunnel

Een veilige tunnel; resultaat van commitment in de keten. Ron vd Ende
hoofd unit tunnelbeheer Rijkswaterstaat West-Nederland Noord


De Burgemeester Thomassentunnel ligt in het havengebied van Rotterdam en is in 2015 uitgebreid met een extra rijstrook.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van A-Lanes A15 en maken onderdeel uit van het project verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein. De aanpassingen hebben betrekking op de (VTI’s) langs de weg, als ook de verkeerskundige technische tunnelinstallaties (VTTI’s) van de Thomassentunnel zelf. Het gaat om matrixsignaalgevers, dynamische route-informatiesystemen, camerasystemen, lusdetectie, portalen, bijzondere verkeersborden, openbare verlichting, energievoorziening- en communicatienetwerken als ook de besturing van dat alles.